PET kanoe: Zhotoví si kanoe z PET fliaš a splaví Dunaj

Okrem iných ekologických problémov čistota riek a vôd je jedna z kľúčových tém zdravého environmentu.  Práve na túto tému odkazuje projekt PET kanoe organizovaný vodákmi na čele s Tomášom Ščepkom, ktorý je súčasne členom predsedníctva Asociácie bratislavských vodáckych klubov (ABVK).

V rámci Slovenska sa už niekoľko športovcov rozhodlo pre podobne zamerané športové podujatie, napríklad vo forme bezobalového behu Less Waste Run, ktorý sa bude konať v máji.

 

O čo v projekte PET kanoe pôjde?

 

Tento environmentálny projekt začal už v priebehu apríla 2019, kedy vodáci usporiadali akciu Upratovanie bratislavských brehov, počas ktorej sa vyzbieralo množstvo odpadov vrátane PET fliaš. Akcia sa konala v Devíne, Karlovej Vsi a Karlovskej zátoke, v Petržalke, Starom Meste a vo Vlčom hrdle v Ružinove.


Z daného plastového odpadu nájdeného v prírode Tomáš a jeho tím plánujú zostaviť PET kanoe. Odhadovaný počet potrebných plastových fliaš je asi 350 až 400. Pred samotným splavom bude potrebná rekonštrukcia a otestovanie plavidla.

Trasa splavu by mala zahrnúť celý tok slovenského Dunaja, kde sa spojí hlavný tok a staré koryto Dunaja, aby sa obišlo vodné dielo Gabčíkovo.

recyklácia plastov

 

Myšlienka projektu a osud PET kanoe

 

Recyklácia plastov, triedenie plastov a zodpovedné nakladanie s odpadmi budú hlavnou myšlienkou samotného projektu. Venovať sa bude aj otázkam, čo do danej nádoby na plasty patrí a čo nie a prečo plastový odpad stlačiť predtým, než sa vyhodí. V neposlednom rade projekt na príklade PET fľaše poukáže na význam triedenia odpadov pre ochranu životného prostredia.

 

 

Samotné PET kanoe sa po splave rozoberie a pomocou detí sa všetky fľaše postláčajú. Následne takto pripravený materiál poputuje priamo k recyklátorovi PET fliaš v Kolárove. Recyklácia z prírody vyzbieraných fliaš bude zavŕšením realizačnej časti projektu.

Odborným a komunikačným partnerom projektu je OZV NATUR-PACK, ktorá zabezpečí recykláciu vyzbieraného materiálu, ako aj organizáciu filmového štábu. Jedným z cieľov projektu je totiž aj tvorba zaujímavého dokumentárneho filmu.

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 30.4.2019