Spolupráca OZV NATUR-PACK a SPRÁVCU ZÁLOH je inšpiráciou pre talianskych odborníkov

V týchto dňoch vzniká dokument o slovenskom príbehu zálohovania nápojových obalov. Ide o súčasť kampane, za ktorou stojí Enzo Favoino (vedecký koordinátor Zero Waste Europe) a Silvia Ricci (koordinátorka kampane A buon rendere) z Talianska. Ich cieľom je presvedčiť talianske autority o význame zálohovania nápojových obalov na základe skúseností iných krajín. A Slovensko sa veru nemá za čo hanbiť. Práve naopak.

Pri tvorbe dokumentu, v ktorom sa Taliansko dozvie o príbehu slovenského systému zálohovania, pomáha tím českých filmárov zo spoločnosti SOBER FILMS. A OZV NATUR-PACK mala tú česť stať sa súčasťou tohto zaujímavého príbehu.

Natáčanie bolo plné prekvapení. Bol to zážitok pre celú centrálu OZV NATUR-PACK. Silnou podporou bola pre nás účasť Martiny Gaislovej, ktorá má dobré skúsenosti aj s talianskymi odpadárskymi reáliami.

Tešíme sa, že môžeme pozdieľať naše skúsenosti a výsledky spolupráce so Správcom zálohového systému. Spolupracujeme už od samého začiatku existencie tejto organizácie. Organizácie, ktorá mala nesmierne málo času na prípravu a spustenie zálohového systému v roku 2022, bavíme sa o približne 10 mesiacoch.

Rozprávanie so Silviou Ricci bolo obohacujúce. Filmári zabezpečili výbornú atmosféru. Tím OZV NATUR-PACK sa teší na výsledný dokument. Veríme, že pomôže.

Podobne ako Silvia Ricci sa nás pred takmer dvomi rokmi mnohí pýtali, prečo so Správcom spolupracujeme a aký to má zmysel. Ako vtedy, aj dnes hovoríme rovnako, že veľký a obojstranne významný. Obe organizácie a oba paralelné systémy triedenia odpadov majú predsa jeden spoločný cieľ, a tým je prispieť k zvýšeniu úrovne triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku a zároveň k zníženiu množstva odpadu končiaceho v prírode, resp. v zmesových kontajneroch.

Počas natáčania sme nahliadli do kontajnerov na triedený zber. Zálohované obaly sme nenašli. Našli sme obaly od oleja a octu (žiaľ, nestlačené), ako aj plechovky od nápojov (z Rakúska, a teda u nás nezálohované).

O tom, že zálohový systém plní svoje ciele, hovoria aj výsledky našich analýz triedeného zberu, z ktorého sa tieto obaly vytratili už vo viac ako 90 % rozsahu.

Tím NATUR-PACK aj tím Správcu zálohového systému sa starajú o povinnosti výrobcov, z ktorých mnoho je našich spoločných klientov. V počiatočnej fáze rozbehu zálohového systému sme sa snažili byť nápomocní pri rýchlom doručovaní podstatných informácií pre registráciu výrobcov a odberných miest.

Neskôr sa naša spolupráca pretavila do spoločných vzdelávacích programov. V roku 2023 sme zrealizovali úspešné turné so zážitkovým programom Zberný dvor s Braňom Jobusom, spolu sme boli na jarnom i jesennom Dobrom trhu či na festivaloch GRAPE alebo Atmosféra.

 

Spolupráca, synergia a vzájomná podpora je to, čo nám pri našich spoluprácach dáva zmysel. Držíme palce priateľom z Talianska a veríme, že príklad našej spolupráce medzi silnou OZV a Správcom záloh môže byť dobrou inšpiráciou aj príkladom dobrej praxe zároveň.