NATUR-PACK buduje vzťahy doma i v zahraničí

Tím OZV NATUR-PACK je známy aktívnym budovaním množstva odborných partnerstiev a spoluprác, výsledkom ktorých je nielen zvyšovanie environmentálneho povedomia o odpadoch, ale aj neustála snaha o zlepšovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku. V oboch oblastiach je schopnosť networkingu, dialógov a vzájomnej výmeny informácií potrebná. V týchto intenciách sme nedávno v spolupráci s organizáciou Circular Shield a Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) absolvovali návštevu významného talianskeho recyklátora papiera a nápojových kartónov (Spoločnosť LUCART), ako aj regionálnu zberovú spoločnosť v meste Ľublana (Slovinsko). Pridala sa k nám aj zástupkyňa partnerskej samosprávy Senec, kde sa po prvýkrát na Slovensku začal v roku 2022 projekt (Komunálny materiálový kruh) organizácie Circular Shield. Aj v ňom hrá hlavnú úlohu tzv. tetrapak.


 


Spoločnosť Lucart okrem výroby a recyklácie papiera spracováva aj nápojové kartóny. Z návštevy tohto recyklátora spracujeme reportáže s iniciatívou MIESTA PREČ. 

Regionálne odpadové centrum (RCERO, Ljublana). Dozvedeli sme sa tam mnoho zaujímavého o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a fungovaní regionálnej zberovej spoločnosti. Výmena informácií a skúseností bola obojstranne prospešná a tak významná, že do Slovinska sa určite vrátime, aby sme sa dozvedeli viac.

Čítajte aj príspevok organizácie Circular Shield: https://municipal-material-cycle.org/sk/2022/06/29/slovinsko-inspiruje-slovensko-na-ceste-k-obehovej-ekonomike/