Triedenie a recyklácia papiera

 

Papier je výborne recyklovateľným druhom odpadu. Je i nevyhnutnou súčasťou našich životov, a preto by sme mali vedieť, ako s ním správne naložiť, keď ho už nepotrebujeme. Produkty z recyklácie papiera vidíme prakticky všade. Aby to tak mohlo byť i naďalej, musíme dobre poznať pravidlá jeho triedenia.

 

Najprv si povedzme, ako taká recyklácia papiera vyzerá v praxi. My sme ju zažili na vlastné oči počas exkurzie v papierni Ludoprint, odkiaľ sme vám priniesli i túto zaujímavú reportáž:

 

 

Zozbieraný papierový odpad z modrých kontajnerov či vriec putuje k jeho spracovateľovi, u ktorého sa následne mechanickými spôsobmi vytriedia nevhodné zložky, ktorými môžu byť aj plasty. Aj preto je dôležité triediť naozaj svedomito – veď zmesový komunálny alebo nevhodne vytriedený odpad by v recyklačnej stanici naozaj končiť nemal. Papier sa následne pomelie, jeho vlákna sa postupne oddeľujú, a tým sa pripravujú na svoj nový život. Voda sa z papierovej zmesi postupne oddeľuje a ostáva nám prvý hrubý náznak použiteľného papiera. Ten sa vyrovnáva a zahrieva na požadovanú teplotu, čím sa stáva vhodným i pre potravinárske účely. Z takéhoto recyklovaného papiera môže vzniknúť prakticky čokoľvek – od škatúľ až po papier do zošitov a baliarenský papier. Samozrejme, záleží aj od prevádzky, ktorá ho spracuje. Tento proces sa rokmi nemení, je účinný, jednoduchý a ekologický.

 

Papier je recyklovateľný približne päť až osemkrát. Tým pádom pri jeho recyklácii niekoľkokrát šetríme prírodné zdroje, ktorými sú lesy. Do triedeného zberu papiera, samozrejme, nepatrí nič, čo nie je z papiera. Logické, nie? Pravdou však je, že nie každý toto jednoduché pravidlo dodržuje. Priznávame však, že v pravidlách triedenia je niekedy ľahké sa stratiť, a preto si vymenujeme najčastejšie omyly pri triedení tejto zložky odpadu. Do modrého kontajnera napríklad nepatrí papier na varenie (nedá sa ďalej rozvlákniť). Dnes už však vieme, že rolky od toaletného papiera, kuchynských utierok a obaly od vajíčok do modrého kontajnera vhadzovať môžeme. Ide síce o finálny produkt recyklácie, no stále je použiteľný. Nie je preto na škodu, ak aj tento odpad s papierom vyseparujeme. Čoho by sme sa ale mali pri recyklácii papiera vyvarovať, je mastný alebo špinavý papier. Ďalej sú to použité vreckovky a inak hygienicky znečistený papier a samozrejme, jednorazové plienky.

 

Čo do modrého kontajnera vhadzovať môžete? Časopisy, noviny, zošity, kancelársky papier, rolky od WC papiera  a kuchynských utierok, obaly od vajíčok, letáky, kartóny a neznečistené papierové obaly na potraviny. Zvýšením miery triedenia sa znižuje objem zmesového komunálneho odpadu. Nebolo by skvelé, keby každý triedil tak, ako má a správal sa zodpovedne k životnému prostrediu? My sme o tom presvedčení a dúfame, že aj vy!

 

Ďalšie informácie a novinky na túto tému nájdete na našom youtube kanáli :)

 

Vedia Bratislavčania triediť papier? https://is.gd/I7KVaT

Ako sa triedi papier na Slovensku? (na počúvanie) https://is.gd/u69606

Viktor Vincze: recyklácia papiera ma nesmierne prekvapila https://is.gd/tJQbf4

Patria rolky od toaletného papiera a obaly od vajíčok do modrého kontajnera? https://is.gd/szaSRx
Ako sme vyrobili recyklovaný papier z obalu od vajíčok? https://is.gd/jG0VFu

Celý zoznam videí na tému triedenia a recyklácie papiera nájdete cez tento odkaz: https://is.gd/U7Wvfk

 

Autor blogu: Bc. Patrik Šedo, asistent, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 18.8.2020