NATUR-PACK pripravil pre svojich klientov Príručky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

NATUR-PACK pripravil exkluzívne pre svojich klientov nové Príručky k rozšírenej zodpovednosti výrobcov. A to pre OBALY, NEOBALOVÉ VÝROBKY, ELEKTROZARIADENIA a BATÉRIE A AKUMULÁTORY. Naši klienti si ich môžu stiahnuť v sekcii Pre členov. NATUR-PACK aj touto formou pomáha svojim klientom zorientovať sa v spleti povinností, ktoré výrobcom vyplývajú z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Príručkami však nekončíme, práve naopak, už v marci začíname s online seminármi. Na tie sa bude dať registrovať v sekcii: /sluzby/vyrobcovia/seminare-ozv-natur-pack/.

Tím NATUR-PACK