NATUR-PACK sprístupňuje obciam a verejnosti množstvo edukačných materiálov

NATUR-PACK sprístupňuje partnerským samosprávam a verejnosti množstvo edukačných materiálov v online podobe. Môžu ich využiť rodičia i pedagógovia v tomto neľahkom období, kedy sa celý vzdelávací proces presunul do virtuálneho prostredia.

Všetky nájdete na našej webovej stránke v sekcii NA STIAHNUTIE v podsekcii Dokumenty OBCE, a to v informačnom materiáli č. 23 a v informačnom materiáli č. 24. Do pozornosti dávame aj webovú stránku www.triedenieodpadu.sk.

Zároveň dávame do pozornosti videoreportáž o recyklácii papiera, ktorú sme pripravili v spolupráci s moderátorom Viktorom Vinczem. Nájdete ju v informačnom materiáli č. 24 alebo po kliknutí SEM, alebo si ju môžete pozrieť priamo pod týmto textom.

Už v priebehu budúceho týždňa zverejníme nový vzdelávací portál pre deti, učiteľov a rodičov, ktorý budete môcť bezplatne sprístupniť svojim školám, a je vhodným riešením pre aktuálnu neľahkú situáciu v školstve, ktoré sa presunulo do online formy práce so žiakmi. Portál bude zameraný na témy súvisiace s odpadmi, triedením a recykláciou vrátane množstva materiálov na stiahnutie, domácich a školských projektov.