NATUR-PACK vytvoril s Braňom Jobusom spoločný zážitkový program pre deti

Každá organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je povinná v mene svojich klientov (tzv. výrobcovia) zabezpečovať informačné a vzdelávacie aktivity pre verejnosť. OZV NATUR-PACK je lídrom v tejto oblasti a vďaka proklientskemu prístupu práce sa jej darí participovať na množstve unikátnych vzdelávacích programov pre deti i dospelých.

Len nedávno sme krstili unikátnu knižku Zberný dvor, na ktorej vzniku sa podieľal aj tím NATUR-PACK, a to v podobe odborného garanta. Knižku považujeme za mimoriadny prínos pre osvetovú činnosť v oblasti triedenia odpadov a ochrany životného prostredia. Kníh hravou formou motivujúcich k zodpovednému nakladaniu s odpadmi je na Slovensku veľmi málo.

Spolupráca OZV NATUR-PACK s Braňom Jobusom však neskončila iba pri unikátnej ekoknižke Zberný dvor. Spoločne sme sa rozhodli nadviazať na poslanie tejto knižky vytvorením originálneho vzdelávacieho programu nesúceho ten istý názov.

Predpremiéra programu Zberný dvor sa uskutočnila na bratislavskej Magio pláži dňa 28. 7. 2019 a dopadla mimoriadne úspešne. Deti, ale aj ich rodičia boli priam vtiahnutí do deja programu. Zážitková ekovýchova v podaní špičkového lektora Andyho Popoviča sa striedala s umením hudobnej skupiny Braňa Jobusa Vrbovskí víťazi. Špecifikom tejto skupiny je to, že hrá výhradne na hudobné nástroje vytvorené z odpadu. A, samozrejme, hovorilo sa aj o poslaní a odkaze ekoknižky Zberný dvor, pre ktorú zložil Braňo Jobus samostatnú pieseň.

Premiéra vzdelávacieho programu s Braňom Jobusom sa uskutoční na jeseň 2019 v našom partnerskom meste Žilina, kde ju absolvuje počas dvoch dní približne 1 500 žiakov prvých stupňov ZŠ. Mesto Žilina sa už teraz má na čo tešiť.

Tím NATUR-PACK ďakuje organizátorovi Magio pláže, spoločnosti Telekom a agentúre Institute of Promotion za možnosť šíriť naše posolstvá o predchádzaní vzniku odpadov a ich triedení.

29.7.2019

Program Zberný dvor na Magio Pláži

Ďalšie články