POH vyhlásili tri ďalšie kraje

Posledný januárový deň bola vo Vestníku vlády zverejnená vyhláška, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva (POH) pre Žilinský, Prešovský a Banskobystrický kraj na roky 2011 – 2015.

Aktuálny stav krajov POH.

 

Pôvodcovia odpadov, ktorí majú povinnosť vypracovať POH, čiže produkujú ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

NATUR-PACK ponúka vypracovanie POH, ako jednu zo svojich služieb. Ak sa Vás vypracovanie týka, prosím kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

Termíny vypracovania jednotlivých POH nájdete na stránkach /dokumenty/.

Súvisiace novinky:

Prvý Program odpadového hospodárstva kraja bol zverejnený

POH Košického kraja bol zverejnený vo vestníku

Trenčiansky kraj zverejnili POH

 

3.2.2014

upravené 17.2.2014