Základné pojmy

Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré:
a) sú hermeticky uzavreté,
b) môžu sa ručne prenášať,
c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

§ 42 ods. 7 zákona o odpadoch


Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, najmä v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.

§ 42 ods. 8 zákona o odpadoch


Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo uzavretých
vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na rozoberanie konečným používateľom.

§ 42 ods. 5 zákona o odpadoch


Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla* a jeho osvetlenie.

* § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.

§ 42 ods. 9 zákona o odpadoch


Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

§ 42 ods. 10 zákona o odpadoch


Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje BaA v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

§ 42 ods. 15 zákona o odpadoch

Viac sa dozviete v príručke pre výrobcov