Analýzy triedených odpadov sú vlajkovou loďou odbornosti OZV NATUR-PACK

Každá OZV by mala v rámci plnenia svojich povinností priebežne sledovať aj kvalitu triedenia v partnerských samosprávach, pretože nie je všetko iba o celkových číslach vyzbieraných odpadov.

Dôležitá je aj kvalita samotného triedenia. Od nej sa totiž odvíja aj kvalita a efektivita recyklácie. A to je ten podstatný cieľ. Nestačí „len“ triediť, dôležité je triediť správne. Vyhneme sa tak chybám, ktoré môžu citlivejšie druhy odpadov aj celkom znehodnotiť (napr. papier a nápojové kartóny).

A aj pri materiáloch odolnejších na poškodenie inými druhmi odpadov je pre konečného recyklátora veľmi dôležité, aby množstvo nečistôt v množstve cieľovej suroviny bolo čo najmenšie.

NATUR-PACK začal s analýzami triedených zložiek odpadu pomocou svojej vlastnej metodiky v roku 2018. Na každej jednej sa náš tím niečo naučil a každá jedna priniesla množstvo cenných informácií. Nedávno (13. 10. 2021) sme uskutočnili v poradí 100. analýzu. Za týmto číslom sa skrýva obrovské úsilie tímu NATUR-PACK, predovšetkým komoditného oddelenia a environmentálneho oddelenia.

Každá jedna analýza je starostlivo fotograficky zdokumentovaná a z každej sa spracúva podrobný protokol o výsledku. Azda najväčšou alchýmiou je správne zaradenie nájdených odpadov, takmer pri každej analýze sa nájde zopár položiek, pri ktorých je otázne, či boli vyhodené správne alebo nie.

V rámci analýz sledujeme mnoho parametrov, jedným z dôležitých je napríklad množstvo nečistôt, t. j. podiel takých zložiek odpadov, ktoré do analyzovanej vzorky triedených zložiek nepatria. Nečistoty sú pravidelnou súčasťou všetkých analyzovaných vzoriek odpadov, a to v rozsahu od niekoľkých (hmotnostných) % až po 40 a viac % v tých najhorších prípadoch.

100 vypracovaných protokolov z analýz odpadu, to už je také množstvo dát a poznatkov, ktoré si určite nechceme nechať iba pre seba. Naše odborníčky z nich spracujú štúdiu, aká v danej oblasti na Slovensku nemá obdobu. Som presvedčený, že štúdia bude zdrojom cenných informácií, ktoré pomôžu Ministerstvu životného prostredia SR a iným štátnym orgánom, samosprávam, zberovým spoločnostiam, neziskovým organizáciám a možno i laickej verejnosti.

Toľko analýz by sme neuskutočnili, keby ruku k dielu nepridali aj zberové spoločnosti a samosprávy. Na niektorých analýzach sa ako dobrovoľníci podieľali aj naši klienti (výrobcovia) a viaceré sme uskutočnili v spolupráci s neziskovou organizáciou INCIEN. Všetkým, ktorí pri analýzach pomáhali a pomáhajú, patrí obrovská a úprimná vďaka.

Ak chcete nahliadnuť do zákulisia našich analýz v partnerských mestách, stačí ísť na YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti. Z dosiaľ spracovaných reportáží si môžete pozrieť napríklad analýzy z mesta Bratislava, Senec, Štúrovo, Topoľčany, Prešov alebo Trebišov. A onedlho pribudnú ďalšie.

Autor: Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK