Program Zberný dvor bude v roku 2020 učiť deti ako triediť odpad

V jednom z našich predošlých blogov sme písali o tom, ako sa začala naša spolupráca so spevákom a spisovateľom Branislavom Jobusom na publikácii Zberný dvor. Neskončili sme však iba pri tejto unikátnej ekoknižke.

Recyklácia a triedenie odpadu sú témy, ktorým je potrebné venovať sa intenzívne a dlhodobo. Naša spolupráca preto pokračovala aj pri tvorbe originálneho vzdelávacieho programu pre deti, nesúceho ten istý názov – Zberný dvor. V predpremiére sme ho uskutočnili koncom júla 2019 na Magio pláži v Bratislave. Z tohto podujatia sme spracovali vlastnú YouTube reportáž na našom kanáli NATUR-PACK verejnosti.

Magio pláž prešla v roku 2019 obrovskými zmenami a organizátori ju vytvorili v štýle Zero Waste. Za svoj zodpovedný prístup k problematike odpadov získali organizátori tohto podujatia (Institute of Promotion a Slovak Telekom) ocenenie odborníkov v rámci Dňa odpadového hospodárstva. Viac sa dozviete našej videoreportáži.

 

V októbri sme ho v premiére predstavili v rámci dvojdňového vystúpenia 900 deťom zo základných škôl mesta Žilina a okolitých obcí. V rámci premiéry sa na javisku v 6 blokoch postupne vystriedali všetci lektori, ktorí pre OZV NATUR-PACK uskutočňujú zážitkovú ekovýchovu v regiónoch mimo hlavného mesta (lektorky z organizácie Eviana a Deti čistej Zeme a lektor z organizácie Ekovýlety).

V rámci hodinového vystúpenia Branislava Jobusa a lektorov OZV NATUR-PACK sa deti zážitkovou formou dozvedia, ako sa v ich meste správne triedia odpady, prečo sa vôbec zaoberať triedením odpadov a predchádzaním ich vzniku, a dozvedia sa tiež, čo viedlo Branislava Jobusa k napísaniu originálnej knižky motivujúcej deti k zodpovednému nakladaniu s odpadmi. A, samozrejme, na vystúpení nechýbajú ani hudobné vstupy s pesničkami na témy odpadov.

 

Naše vystúpenia v meste Žilina zožali obrovský úspech a už teraz sa tešíme, ako vzdelávací program vo vylepšenej verzii ukážeme deťom a verejnosti aj v ďalších mestách. Do Žiliny sa však radi vrátime aj v roku 2020. Naším cieľom je program postupne priniesť do všetkých krajských miest, kde pôsobí naša OZV (Bratislava, Košice, Prešov, Žilina).

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 9.12.2019