POH pre Trnavský kraj bol vyhlásený

Okresný úrad Trnava vyhlásil vo Vestníku vlády vydanom 20.februára 2014 záväznú časť Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 – 2015.

Vyhláška nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jej uverejnení.

Aktuálny stav POH

Povinnosť vypracovať POH majú všetci pôvodcovia odpadov, ktorí produkujú viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. Na vypracovaní programu sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou.

NATUR-PACK ponúka vypracovanie POH, ako jednu zo svojich služieb. Ak sa Vás vypracovanie týka, prosím kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

Termíny vypracovania jednotlivých POH nájdete na stránkach /dokumenty/.

Súvisiace novinky:

21.2.2014