Často kladené otázky – výrobcovia batérií a akumulátorov

1. Ako sa zapísať do Registra výrobcov batérií a akumulátorov ?

Výrobca batérií a akumulátorov je povinný požiadať ministerstvo životného prostredia o zápis do Registra výrobcov batérií a akumulátorov pred uvedením výrobkov na trh.

Formulár žiadosti je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len „RZV vyhláška“).

Uzatvorením zmluvy o spolupráci pre plnenie povinností výrobcu s OZV NATUR-PACK, podáva žiadosť o zápis do registra za výrobcu NATUR-PACK.

 

2. Ako si môže výrobca batérií a akumulátorov zabezpečiť povinnosti zberu, zhodnotenia a recyklácie?

Pri batériách a akumulátoroch umožňuje zákon tieto spôsoby zabezpečenia:

  • INDIVIDUÁLNE - vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
  • KOLEKTÍVNE – prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
  • Prostredníctvom TRETEJ OSOBY

§ 27 ods. 6, § 44 ods. 1 zákona o odpadoch