Kategórizácia elektrozariadení

Od 15.08.2018 vstúpila do platnosti nová kategorizácia elektrozariadení v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, Príloha č. 6, II. časť – Zmenil sa počet z 10 kategórií na 6 kategórií:

KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ (od 15.8.2018)

  1. Zariadenia na tepelnú výmenu
  2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
  3. Svetelné zdroje
  4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane
  5. Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane
  6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)  

Informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v II. časti. prílohy č. 6. k zákonu č. 79/2015 Z. z.