Deň Zmeny 365: OZV Naturpack bol pri tom

NATUR-PACK si zakladá na dobrých a dlhodobých vzťahoch so svojimi klientmi. Jedným z takých je aj spoločnosť MONDI SCP. Tá systematicky vzdeláva svojich zamestnancov a súčasťou jej každoročného podujatia je aj téma ochrany životného prostredia.

Úroveň triedenia a recyklácie komunálnych odpadov na Slovensku naďalej nie je na uspokojivej úrovni a splniť európske ciele nebude jednoduché. Najbližší cieľ je už predo dvermi – v roku 2020 musíme recyklovať už 50 % triedeného odpadu. V súčasnosti sme približne na úrovni 35 %.

Pre naplnenie týchto cieľov hrajú dôležitú úlohu organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré plnia povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch za svojich klientov (tzv. výrobcovia), potom samosprávy a v neposlednom rade samotní výrobcovia, ktorí uhradením recyklačných poplatkov vytvárajú základ na financovanie triedeného zberu a recyklácie odpadov. Práve prístup klientov OZV je v konečnom dôsledku kľúčový. Ak si svedomito plnia svoje povinnosti a vyžadujú to isté od svojej OZV, je to základ dobrého fungovania systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku (RZV). Pokiaľ k tomu klient (výrobca) pridá ešte aj vlastné aktivity v oblasti osvety v ochrane životného prostredia, môže byť dosah výrobcov oveľa významnejší.

Tím NATUR-PACK sa stal nedávno súčasťou podujatia s názvom Deň Zmeny 365, kde sme pre zamestnancov tejto spoločnosti zabezpečili zážitkovú ekovýchovu prostredníctvom  našej partnerskej neziskovej organizácie Deti čistej Zeme. Zamestnanci si prehlbovali svoje vedomosti v správnom triedení odpadov a vyskúšali si aj náš úspešný interaktívny výučbový softvér „NeODPADni z ODPADOV“, ktorý už od roku 2013 využívajú školy a verejnosť na zvyšovanie povedomia o odpadoch, predchádzaní ich vzniku, triedení a recyklácii. Podujatie Deň Zmeny 365 sme priblížili aj prostredníctvom vlastnej videoreportáže na portáli NATUR-PACK klientom (link na reportáž nájdete po kliknutí SEM).

 

Tím NATUR-PACK ďakuje spoločnosti MONDI za výbornú spoluprácu a mimoriadne oceňuje aj jej vlastné aktivity, ktorými vzdeláva a vedie svojich zamestnancov k zodpovednosti voči životnému prostrediu.

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 20.6.2019