Dokumenty OBCE

Na tejto podstránke sprístupňujeme partnerským obciam NATUR-PACKu dôležité informácie, ktoré odporúčame využiť v rámci obecných webových sídiel, vlastných médií (obecná tlač a pod.), alebo pri komunikácii s verejnosťou.

Dôležité upozornenie!
V zmysle § 81 ods. 7 pís. h) zák. č. 79/2015 Z.z. je obec  povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. 

Cieľom vyššie uvedenej povinnosti je zlepšiť informovanosť obyvateľov nielen o systéme triedeného zberu v obci, ale o nakladaní so všetkým komunálnym odpadom, ktorý v obci vzniká, keďže nie každý je schopný vyhľadávať si tieto informácie vo VZN obcí a v ich dodatkoch.

 • 29.06.2018

  Informačný materiál pre obce č. 11

  V priebehu druhého štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil dve nové originálne vzdelávacie aktivity. Prvou je elektronická verzia vzdelávacieho materiálu pre pedagógov - tzv. Inšpiromat a druhou populárno-náučné spracovanie témy PLASTY.

  Čítať viac
 • 26.03.2018

  Informačný materiál pre obce č. 10

  V priebehu prvého štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil celkom novú webovú stránku. Tá obsahuje úplne nové sekcie s množstvom informácií o triedení a recyklácii odpadov, ako aj nové vzdelávacie materiály na stiahnutie.

  Čítať viac
 • 15.12.2017

  Informačný materiál pre obce č. 9

  NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy ďalšie vzdelávacie aktivity. Po úspešnom uvedení animovanej varianty seriálu "Nehádžme všetko do jedného vreca" na filmovom festivale Ekotofilm - Envirofilm, s ktorým putuje po krajských a okresných mestách Slovenska, sprístupňujeme všetky diely aj našim partnerským samosprávam.

  Čítať viac
 • 28.09.2017

  Informačný materiál pre obce č. 8.

  NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy ďalšie vzdelávacie a informačné aktivity. Na nižšie uvedených linkoch si môžete stiahnuť nový informačný leták "Nehádžme všetko do jedného vreca" a prvý diel z video série "Výzva (nie len) pre šikovných".

  Čítať viac
 • 09.06.2017

  Informačný materiál pre obce č. 7.

  NATUR-PACK pripravil pri príležitosti Svetového dňa životného prostrediapre partnerské samosprávy informačný plagátik zameraný na motiváciu občanov k stláčaniu obalových odpadov.

  Čítať viac
 • 17.03.2017

  Informačný materiál pre obce č. 6.

  Súťaž ku DŇU ZEME "Dajme odpadu druhú šancu na život" NATUR-PACK pripravil pre základné školy partnerských samospráv kreatívnu súťaž "Dajme odpadu druhú šancu na život".

  Čítať viac