• Pre klientov 23.11.2022

  Tvorte zákon s nami. Využite možnosť pripomienkovania

  Vyjadrite svoje pripomienky k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

  Čítať viac
 • Pre klientov 12.10.2022

  NATUR-PACK má za sebou prvé vlastné živé YouTube vysielanie pre klientov

  OZV NATUR-PACK má za sebou prvé interné živé vysielanie na platforme YouTube pre svojich klientov. Aktuálne to bol seminár k rozšírenej zodpovednosti výrobcov elektrozariadení a prenosných batérií. Seminár naplnil očakávania a je silnou motiváciou pokračovať v živých prenosoch pri vzdelávaní výrobcov z radov našich klientov.

  Čítať viac
 • Pre klientov 09.08.2022

  NATUR-PACK svojim klientom udelil certifikát zodpovedného výrobcu

  Už viac ako 16 rokov plníme za tisícky klientov povinnosti v plnom rozsahu, v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok. Klientom, ktorí nám vyjadrili dôveru, sme prvýkrát za rok 2021 vystavili certifikát Environmentálne zodpovedného výrobcu, ktorý potvrdzuje ich zodpovedný prístup k plneniu povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu obalov a neobalových výrobkov.

  Čítať viac
 • Pre klientov 30.06.2022

  NATUR-PACK buduje vzťahy doma i v zahraničí

  Tím OZV NATUR-PACK je známy aktívnym budovaním množstva odborných partnerstiev a spoluprác, výsledkom ktorých je nielen zvyšovanie environmentálneho povedomia o odpadoch, ale aj neustála snaha o zlepšovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku.

  Čítať viac
 • Pre klientov 23.06.2022

  NATUR-PACK pripravil ďalší webinár k téme ekomodulácia

  OZV NATUR-PACK pripravila exkluzívne pre svojich klientov ďalší webinár súvisiaci s témou tzv. ekomodulácie. Našim hosťom je prof. Ing. Vladimír Kočí, PH.D., MBA z Prahy. Klienti NATUR-PACK sa zaujímavosti o téme Obaly a udržateľnosťv dozvedia už 30.6.2022.

  Čítať viac
 • Pre klientov 17.06.2022

  OZV NATUR-PACK získala prestížne ocenenie za svoj YouTube portál

  Po minuloročnom zisku prestížneho ocenenia Nadácie Pontis – VIA BONA SLOVAKIA v kategórii Spoločensky inovatívna firma, pribudlo na konte OZV NATUR-PACK za projekt Portál YouTube ďalšie vzácne ocenenie, a to Národná podnikateľská cena za životné prostredie. Ocenenie udeľuje asociácia ASPEK.

  Čítať viac