• Pre verejnosť 11.12.2023

  NATUR-PACK sa stal partnerom festivalu Vrbovské vetry 2024

  NATUR-PACK sa stal partnerom hudobného festivalu Vrbovské vetry 2024, kde bude mať na starosti vzdelávacie aktivity a zabezpečí aj triedený zber odpadov vzniknutých na festivale. Nebudú chýbať ani aktivity v spolupráci so Správcom zálohového systému.

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 08.12.2023

  Vyhrali sme Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie

  OZV NATUR-PACK získala ďalšie prestížne ocenenie, Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie. Ocenenie sme prevzali 7.12.2023 od asociácie ASPEK za vzdelávací projekt "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu", na ktorom spolupracujeme s organizáciami INCIEN, OLO a mestom Bratislava.

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 20.10.2023

  Takmer 90 % cintorínskeho odpadu sa dá triediť a následne recyklovať

  Bratislava, 16. október 2023 – Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, OZV NATUR-PACK a CEEV Živica spojili sily v hľadaní riešení nesprávneho zaobchádzania s odpadom na cintorínoch. Prinášajú praktické tipy k správnemu triedeniu tohto druhu odpadu a zároveň prichádzajú s alternatívami, ako si uctiť blízkych s ohľadom na životné prostredie. Počas tohtoročných Dušičiek sa rozšíri infraštruktúra triedenia odpadu na vybraných bratislavských cintorínoch v správe MARIANUM. V prospech životného prostredia hrá aj zrušenie predaja nerecyklovateľného sortimentu.

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 16.10.2023

  V Bratislave prebieha monitoring vrecového zberu

  V spolupráci so zberovou spoločnosťou OLO organizuje OZV NATUR-PACK rozsiahly monitoring vrecového zberu vo vybraných mestských častiach Bratislavy. Vrecový zber v Bratislave je najväčším formátom tzv. door to door systému zberu odpadov z rodinných domov na Slovensku.

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 10.10.2023

  NATUR-PACK a SPRÁVCA ZÁLOH zverejnili výsledky prieskumu o TRIEDENÍ a ZÁLOHOVANÍ

  Tím organizácie SPRÁVCA ZÁLOH a NATUR-PACK spojili sily aj na hudobnom festivale GRAPE 2023. Práve tam spustili spoločný prieskum o triedení a zálohovaní. Cieľom prieskumu bolo zistiť zásadné postoje verejnosti v oblasti triedeného zberu i zálohovania nápojových obalov. Do prieskumu sa zapojilo 1600 respondentov.

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 09.10.2023

  Zážitkový program ZBERNÝ DVOR s Braňom Jobusom motivuje k triedeniu a zálohovaniu

  Zážitkový program Zberný dvor s Braňom Jobusom vznikol v roku 2019, v predpremiére sa uskutočnil v Bratislave a v premiére v krajskom meste Žilina. Ideovo nadväzuje na posolstvo rovnomennej ekoknižky Braňa Jobusa vydanej v tom istom roku. Od roku 2023 program realizujú spoločne organizácie NATUR-PACK a SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU.

  Čítať viac