POH pre Bratislavský kraj a okresy Senica a Skalica treba vypracovať do konca júla

31.3.2014 bola vo Vestníku vlády zverejnená Vyhláška Okresného úradu Bratislava č.1/2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011 – 2015.

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia.

Vydanie POH Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica bolo posledným POH pre SR na roky 2011 – 2015.

 

Aktuálny stav POH krajovPovinnosť vypracovať POH majú všetci pôvodcovia odpadov, ktorí produkujú viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. Na vypracovaní programu sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou.

NATUR-PACK ponúka vypracovanie POH, ako jednu zo svojich služieb. Ak sa Vás vypracovanie týka, prosím kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

Termíny vypracovania jednotlivých POH nájdete na stránkach http://www.naturpack.sk/dokumenty/.

 

Súvisiace novinky:

POH pre Trnavský kraj bol vyhlásený

Prvý Program odpadového hospodárstva kraja bol zverejnený

POH Košického kraja bol zverejnený vo vestníku

Trenčiansky kraj zverejnili POH

POH vyhlásili tri ďalšie kraje

 

1.4.2014

Ďalšie články