• Pre klientov 14.04.2020

  Rozšíri sa portfólio neobalových výrobkov od 1.7.2020?

  OZV NATUR-PACK požiadala MŽP SR 15.1.2020 listom o stanovisko k objasneniu definície komunálneho odpadu pre neobalové výrobky, ktorá má začať platiť od 1.7.2020. Otázky boli rozdelené do dvoch okruhov s doplnením o otázky, s ktorými sa stretávame v praxi.

  Čítať viac
 • Všeobecné 02.04.2020

  Triedený zber v čase koronavírusu

  Oblasť odpadového hospodárstva nie je aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a Vlády SR priamo dotknutá. Ak nepočítame krátke uzatvorenie a znovuotvorenie zberných dvorov, opatrenia sa odpadov dotýkajú najmä nepriamo.

  Čítať viac
 • Pre obce 19.03.2020

  Vyriešime problém s nezazmluvnenými obcami?

  Aj v oblasti odpadového hospodárstva je v súčasnosti témou číslo 1 koronavírus. To však nemení nič na skutočnosti, že dnes (19. marca 2020) je na Slovensku stále takmer 90 obcí s viac ako 85.000 obyvateľmi, ktorí nemajú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). OZV v obci financuje náklady na triedený zber...

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 04.02.2020

  Prečo zostali obce bez organizácií zodpovednosti výrobcov?

  Vo štvrtok (23.1.2020) vydalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tlačovú správu, v ktorej požadujú od Koordinačného centra (KC) pre obaly okamžité riešenie problému s financovaním triedeného zberu v takmer 200 obciach (s 270 000 obyvateľmi), ktoré nemajú zmluvu s OZV.

  Čítať viac