• Všeobecné 28.12.2020

  Čo so stromčekom po Vianociach?

  Vianočné obdobie pokoja a oddychu stále trvá, darčeky už síce máme dávno rozdané, ale stromček stále svieti. Čo však mnohých z nás ešte len čaká, sú haldy odpadu, ktorých sa potrebujeme zbaviť. Viete, ako s vianočným stromčekom naložiť, keď sa jeho poslanie naplní?

  Čítať viac
 • Pre obce 08.12.2020

  Triedenie odpadov počas Vianoc

  Produkcia odpadov má svoje špecifiká v priebehu roka a jedným z nich je aj to, že v predvianočnom období ich tvoríme citeľne viac, keďže sa nakupujú, balia a odbaľujú darčeky najrôznejšieho druhu.

  Čítať viac
 • Pre klientov 07.12.2020

  Aké budú recyklačné poplatky za obaly v roku 2021?

  V súvislosti s prípravou novely vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej cieľom je určiť ekonomicky oprávnené výdavky na triedený zber a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa v médiách objavovali rôzne odhady recyklačných poplatkov. Tie sa však zásadne odlišovali a subjekty, ktoré budú recyklačné poplatky nakoniec nastavovať...

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 27.11.2020

  Elektroodpady a odpady z batérií a akumulátorov má význam triediť!

  Elektroodpady a ani batérie a akumulátory nepatria do prírody ani do zmesového kontajnera, avšak ani do niektorého z farebných kontajnerov na tradičný triedený zber (plasty, kovy, papier, sklo). Je to, žiaľ, na Slovensku ich veľmi častý osud.

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 23.11.2020

  Najväčší DOOR to DOOR systém triedenia na Slovensku sa rozbieha v Bratislave

  Najväčší zber triedeného odpadu vo forme tzv. DOOR TO DOOR systému (zber od dverí k dverám) na Slovensku sa rozbieha v Bratislave. Nedávno sme v spolupráci s magistrátom hl. mesta a zberovou spoločnosťou uskutočnili prvú analýzu odpadov triedených v rámci pilotného projektu.

  Čítať viac
 • Pre klientov 20.11.2020

  OZV NATUR-PACK zodpovedne plní ciele odpadového hospodárstva

  Rozšírená zodpovednosť výrobcov je koncept, ktorý sa v odpadovom hospodárstve uplatňuje od roku 2016. Prostredníctvom tohto princípu financujú výrobcovia náklady na triedený zber cez organizácie zodpovednosti výrobcov. V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú informácie, že rozšírená zodpovednosť výrobcov ciele nastavené v platnej legislatíve neplní.

  Čítať viac