• Všeobecné 08.08.2008

  Nová vyhláška k zákonu o odpadoch

  S platnosťou od 15. 8. 2008 vstúpila do platnosti nová vyhláška MŽP SR č. 301/2008 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona

  Čítať viac
 • Všeobecné 08.07.2008

  Nová smernica o odpadoch

  Dňa 17.6.2008 schválili poslanci Európskeho parlamentu novú smernicu o odpadoch. Podľa nej by členské štáty mali do roku 2020 zabezpečiť, aby sa recyklovalo 50% komunálneho

  Čítať viac
 • Všeobecné 13.06.2008

  Projekt "Vyčistime si Slovensko" - výsledky

  5. júna sa oficiálne skončil projekt Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia spolu s mimovládnou organizáciou Greenpeace. Partnerom projektu bola aj spoločnosť

  Čítať viac
 • Všeobecné 06.06.2008

  GARDEN PARTY - Recyklovala sa dobrá nálada

  Garden party spoločnosti NATUR-PACK, ktorá sa uskutočnila 30. mája 2008 v centre oddychu GAUDIUM v Limbachu, sa niesla v športovom duchu a priateľskej atmosfére. Okrem gurmánskych

  Čítať viac
 • Všeobecné 29.04.2008

  NATUR-PACK, a.s. na výstave R.I.S. v Banskej Bystrici

  Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. sa zúčastnila na štvrtom ročníku najväčšej ekologickej výstavy na Slovensku Recyklácia, Inovácia, Separácia (R.I.S.) ktorá sa konala v dňoch 22. až 25. apríla

  Čítať viac
 • Všeobecné 28.04.2008

  Návrh novely vyhlášky č. 210/2005 Z.z.

  Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27.4.2008 zverejnilo na svojej webovej stránke návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.210/2005 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení

  Čítať viac