• Pre obce 11.11.2021

  Medvede vs. odpadové kontajnery 2.: Možnosti zabezpečenia

  NATUR-PACK spracoval ďalšiu reportáž na tému medvede vs. odpadové kontajnery. Druhá časť tejto série je určená pre samosprávy a ďalšie právnické osoby, ktorým vyplýva zo zákona o odpadoch povinnosť realizovať preventívne opatrenia pred vnikaním medveďa hnedého do odpadových kontajnerov.

  Čítať viac
 • Pre obce 13.10.2021

  OZV NATUR-PACK má za sebou prvú stovku analýz triedených zložiek odpadov

  Tím NATUR-PACK dnes 13.10.2021 uskutočňuje svoju v poradí už 100. analýzu triedených zložiek odpadov. Prvé analýzy spracované na základe našej vlastnej metodiky sme uskutočnili v roku 2018. Obrovské úsilie, ktoré stojí za týmto množstvom analýz v najbližších mesiacoch spracujeme vo forme štúdie pre laickú i odbornú verejnosť.

  Čítať viac
 • Pre obce 06.10.2021

  NATUR-PACK pripravil pre partnerské obce aktuálnu Príručku pre samosprávy

  Tím NATUR-PACK pripravil pre partnerské obce a mestá aktuálnu Príručku pre samosprávy v kontexte rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Cieľom príručky je pomôcť samosprávam zorientovať sa v spleti pravidiel a povinností vyplývajúcich pre ne zo zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich právnych predpisov.

  Čítať viac
 • Pre obce 14.09.2021

  NATUR-PACK ako prvá OZV rieši tému medvede vs. odpadové kontajnery

  NATUR-PACK ako zo všetkých oslovených OZV zareagoval na žiadosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia o súčinnosť pri edukácii v téme medvede vs. odpadové kontajnery. Prvá zo série reportáži YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti je na svete.

  Čítať viac
 • Pre obce 06.05.2021

  O ekovýchovné programy NATUR-PACKu je veľký záujem

  Tím NATUR-PACK v spolupráci s neziskovými organizáciami a iniciátormi unikátnych projektov pripravil pre pedagogičky a pedagógov v partnerských samosprávach 2 unikátne ekovýchovné programy. Aktuálne je v ponuke 9 voľných termínov. Záujem o ne je veľký.

  Čítať viac