• Všeobecné 31.05.2010

  Nové limity pre zhodnotenie elektroodpadu

  Dňa 15.5.2010 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 206/2010 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2005 Z.z. , ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu

  Čítať viac
 • Všeobecné 06.04.2010

  Hlásenia výrobcov elektrozariadení podané

  Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. podala dňa 31.3.2010 na Ministerstvo životného prostredia SR hlásenia výrobcov elektrozariadení združených v systéme NATURELEKTRO

  Čítať viac
 • Všeobecné 03.03.2010

  Certifikáty ISO

  Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. začiatkom roka 2010 úspešne zaviedla a certifikovala systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004

  Čítať viac