• Pre klientov 23.11.2021

  Nejasná evidencia obehov opakovane použiteľných obalov

  Výrobca vyhradeného výrobku je povinný v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu životného prostredia (ďalej len „MŽP“) ustanovené údaje z nej.

  Čítať viac
 • Pre klientov 25.03.2021

  NATUR-PACK rozbieha školenia a prednáškový cyklus pre výrobcov, pedagógov i verejnosť

  Edukácia je to, čo náš tím NATUR-PACK veľmi baví, o tom niet pochýb. Ako organizácia zodpovednosti výrobcov vidíme vo vzdelávaní klientov i verejnosti nielen naše poslanie, ale aj skutočný význam. Palivom pre naše aktivity je odozva klientov, samospráv, pedagógov i širšej verejnosti, od ktorých dostávame každoročne stovky podnetov, námetov a otázok.

  Čítať viac
 • Pre klientov 18.01.2021

  OZV NATUR-PACK ďakuje klientom za nemalý podiel na výbornej správe od EUROSTATu!

  V recyklácii odpadov z plastových obalov patríme medzi najlepšie krajiny Európskej únie (EÚ). Tento úspech je tiež úspechom zodpovedných výrobcov, ktorí platia tzv. recyklačné poplatky a systém financujú prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV).

  Čítať viac
 • Pre klientov 07.12.2020

  Aké budú recyklačné poplatky za obaly v roku 2021?

  V súvislosti s prípravou novely vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej cieľom je určiť ekonomicky oprávnené výdavky na triedený zber a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa v médiách objavovali rôzne odhady recyklačných poplatkov. Tie sa však zásadne odlišovali a subjekty, ktoré budú recyklačné poplatky nakoniec nastavovať...

  Čítať viac
 • Pre klientov 20.11.2020

  OZV NATUR-PACK zodpovedne plní ciele odpadového hospodárstva

  Rozšírená zodpovednosť výrobcov je koncept, ktorý sa v odpadovom hospodárstve uplatňuje od roku 2016. Prostredníctvom tohto princípu financujú výrobcovia náklady na triedený zber cez organizácie zodpovednosti výrobcov. V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú informácie, že rozšírená zodpovednosť výrobcov ciele nastavené v platnej legislatíve neplní.

  Čítať viac
 • Pre klientov 26.08.2020

  Prečo je dobré byť klientom OZV NATUR-PACK?

  Veľké aj menšie firmy, živnostníci a rôzne organizácie či združenia podliehajú zákonu o odpadoch. V podstate takmer celé podnikateľské prostredie sa mu nevyhne. Novodobý strašiak, nelogické riešenia, byrokratická a hlavne finančná záťaž.

  Čítať viac