• Pre klientov 07.12.2020

  Aké budú recyklačné poplatky za obaly v roku 2021?

  V súvislosti s prípravou novely vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej cieľom je určiť ekonomicky oprávnené výdavky na triedený zber a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa v médiách objavovali rôzne odhady recyklačných poplatkov. Tie sa však zásadne odlišovali a subjekty, ktoré budú recyklačné poplatky nakoniec nastavovať...

  Čítať viac
 • Pre klientov 20.11.2020

  OZV NATUR-PACK zodpovedne plní ciele odpadového hospodárstva

  Rozšírená zodpovednosť výrobcov je koncept, ktorý sa v odpadovom hospodárstve uplatňuje od roku 2016. Prostredníctvom tohto princípu financujú výrobcovia náklady na triedený zber cez organizácie zodpovednosti výrobcov. V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú informácie, že rozšírená zodpovednosť výrobcov ciele nastavené v platnej legislatíve neplní.

  Čítať viac
 • Pre klientov 26.08.2020

  Prečo je dobré byť klientom OZV NATUR-PACK?

  Veľké aj menšie firmy, živnostníci a rôzne organizácie či združenia podliehajú zákonu o odpadoch. V podstate takmer celé podnikateľské prostredie sa mu nevyhne. Novodobý strašiak, nelogické riešenia, byrokratická a hlavne finančná záťaž.

  Čítať viac
 • Pre klientov 06.07.2020

  Sú free rideri problémom financovania triedeného zberu?

  V oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov sú tzv. free rideri podnikatelia, ktorí spĺňajú definíciu výrobcu podľa zákona o odpadoch, ale zákonné povinnosti si neplnia.

  Čítať viac
 • Pre klientov 25.06.2020

  Za 6 dní môže dôjsť k bezprecedentnému nárastu recyklačných poplatkov

  Na tejto webovej stránke sa začalo odpočítavanie kedy dôjde k zmene definície komunálneho odpadu v zákone o odpadoch. Podľa uvedeného textu prestanú od 1.7.2020 podnikatelia platiť za vývoz komunálneho odpadu, o ktorý sa budú musieť postarať obce v spolupráci s OZV.

  Čítať viac
 • Pre klientov 07.05.2020

  Prečo nie sú recyklačné poplatky nastavené správne?

  "Poplatky v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) nie sú nastavené správne a neodzrkadľujú environmentálne dopady používaných materiálov." "Ako ukazujú údaje od OZV z iných európskych krajín, prax v zahraničí je odlišná."

  Čítať viac