Novinky

 • Čo je to OZV?

  19.09.2019 - Čo to znamená organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)? Pod týmto pomerne komplkiovaným názvom sa skrývajú organizácie, ktoré majú na starosti triedenie a recykláciu odpadov na Slovensku a v neposlednom rade spoluzodpovedajú aj za vzdelávanie verejnosti. čítať viac…

 • Na výbere OZV záleží

  17.09.2019 - Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) zabezpečujú množstvo povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. V prípade, že si OZV riadne neplní svoje povinnosti, hrozia pokuty aj samotným výrobcom. Pre každého výrobcu by malo byť dôležité byť klientom zodpovednej OZV. čítať viac…

 • NATUR-PACK v relácii Dobrá rada na Rádiu Regina Západ

  15.09.2019 - O význame triedenia odpadov, o tom, kto ho na Slovensku zabezpečuje a financuje, ako aj o ďalších témach súvisiacich s triedením a recykláciou odpadov budeme rozprávať celý týždeň v relácii Dobrá rada na Rádiu Regina Západ. čítať viac…

 • Sme lídrom vo vzdelávaní klientov i verejnosti

  12.09.2019 - OZV NATUR-PACK sa dlhodobo a intenzívne venuje vzdelávaniu klientov i verejnosti. Aj v tomto roku sme stáli pri zrode viacerých unikátnych ekovýchovných programov a aktivít, ktoré majú dosah na stovky výrobcov a desiatky tisíc detí i dospelých. čítať viac…

 • Zverejnili sme ďalšie video pre výrobcov na tému Neobaly

  09.09.2019 - Zverejnili sme ďalší diel inštruktážneho videa pre výrobcov. Zaoberá sa povinnosťami výrobcov neobalových výrobkov, ktoré za nich zabezpečuje OZV . čítať viac…

 • Nazreli sme do zákulisia zážitkovej ekovýchovy DAPHNE v materskej škole

  04.09.2019 - S organizáciou DAPHNE spolupracujeme na ekovýchove už od roku 2011. Nedávno sme mali jedinečnú možnosť spracovať reportáž zo zážitkového ekovýchovného programu v jednej z bratislavských materských škôl. čítať viac…