• Všeobecné 22.04.2008

  Projekt "Vyčistime si Slovensko"

  Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. je partnerom projektu „Vyčistime si Slovensko“ ktorú vyhlásila ochranárska organizácia Greenpeace spolu s Ministerstvom životného

  Čítať viac
 • Všeobecné 16.04.2008

  Návrh zákona o obaloch

  Ministerstvo životného prostredia SR dňa 16.4.2008 zverejnilo na svojej webovej stránke nový návrh zákona o obaloch, ktorý predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie.

  Čítať viac
 • Všeobecné 13.02.2008

  Hlásenie o plnení záväzných limitov podané

  Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch predložila v zákonnej lehote (13. 2. 2008) Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch

  Čítať viac