• Všeobecné 20.09.2022

  NATUR-PACK má nový hlavný web www.naturpack.sk

  NATUR-PACK spustil celkom nový web www.naturpack.sk. Nová webová stránka je prehľadnejšia a všetkým cieľovým skupinám umožní ľahší prístup k dôležitým informáciám.

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 17.09.2022

  NATUR-PACK priniesol dobré správy od recyklátora skla Vetropack Nemšová

  Tím NATUR-PACK dlhodobo navštivuje rozmanitých recyklátorov odpadov. Už tradične je jedným z nich aj významný recyklátor skla v stredoeurópskom regióne, spoločnosť Vetropack Nemšová. Nedávno sme ju navštívili opäť

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 25.08.2022

  V roku 2021 sa nám podarilo docieliť viacero prvenstiev

  Najvýraznejšie momenty sme zrekapitulovali. Pozývame Vás pozrieť si ich v krátkom videu.

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 17.08.2022

  Analýzy NATUR-PACK potvrdili rapídny úbytok zálohovaných obalov v triedenom zbere

  Podľa výsledkov aktuálnych analýz OZV NATUR-PACK v roku 2022 výrazne kleslo množstvo plastových fliaš a plechoviek v triedenom zbere. Na základe týchto údajov a tiež dát o rastúcom počte odovzdaných zálohovaných nápojových obaloch môžeme konštatovať, že zálohovanie na Slovensku skutočne funguje. Spotrebitelia nápojové obaly nekrčia a nevyhadzujú do nádob na triedený zber, ale ich odovzdávajú na odberných miestach.

  Čítať viac
 • Pre klientov 09.08.2022

  NATUR-PACK svojim klientom udelil certifikát zodpovedného výrobcu

  Už viac ako 16 rokov plníme za tisícky klientov povinnosti v plnom rozsahu, v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok. Klientom, ktorí nám vyjadrili dôveru, sme prvýkrát za rok 2021 vystavili certifikát Environmentálne zodpovedného výrobcu, ktorý potvrdzuje ich zodpovedný prístup k plneniu povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu obalov a neobalových výrobkov.

  Čítať viac
 • Pre klientov 30.06.2022

  NATUR-PACK buduje vzťahy doma i v zahraničí

  Tím OZV NATUR-PACK je známy aktívnym budovaním množstva odborných partnerstiev a spoluprác, výsledkom ktorých je nielen zvyšovanie environmentálneho povedomia o odpadoch, ale aj neustála snaha o zlepšovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku.

  Čítať viac