Myslíme | Triedime | Vzdelávame

Novinky

  • Najväčší DOOR to DOOR systém triedenia sa rozbieha v Bratislave Pre verejnosť

    23.11.2020 - Najväčší projekt zberu triedených odpadov z rodinných domov, tzv. DOOR to DOOR systém na Slovensku sa rozbieha v Bratislave. Nedávno sme spoločne s magistrátom hl. mesta a zberovou spoločnosťou OLO uskutočnili prvú analýzu kvality takto vytriedených odpadov. Ako dopadla, sa dozviete z aktuálnej reportáže.

  • NATUR-PACK ciele odpadového hospodárstva plní Pre klientov

    20.11.2020 - Rozšírená zodpovednosť výrobcov je koncept, ktorý sa v odpadovom hospodárstve uplatňuje od roku 2016. Prostredníctvom tohto princípu financujú výrobcovia náklady na triedený zber cez organizácie zodpovednosti výrobcov. V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú informácie, že rozšírená zodpovednosť výrobcov ciele nastavené v platnej legislatíve neplní.

  • Ako správne triediť odpady? Dozviete sa to v aktualizovanej príručke triedenia odpadov Všeobecné

    12.11.2020 - Ako správne triediť odpady? Dozviete sa to aj v unikátnej príručke pre správne triedenie odpadov nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ktorá vznikla vďaka organizácii INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky).