• Všeobecné 03.08.2011

  Nepriama novela zákona o odpadoch

  Dňa 3.8.2011 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia. Článkom V. tohto zákona sa zásadným spôsobom

  Čítať viac
 • Všeobecné 03.08.2011

  Nepriama novela zákona o odpadoch

  Dňa 3.8.2011 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia. Článkom V. tohto zákona sa zásadným spôsobom menia niektoré ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Nepriama novela zákona o odpadoch prináša nasledujúce zmeny:-    povinnosť pôvodcu použitých batérií a akumulátorov odovzdať ich osobám oprávneným na nakladanie s nimi,

  Čítať viac
 • Všeobecné 03.08.2011

  NATUR-PACK podporil EKO TÁBOR

  Oprávnená organizácia NATUR-PACK podporila EKO tábor v Kysaku, ktorý  zorganizovala Nadácia KOSIT počas prvého prázdninového mesiaca. Pre deti boli pripravené rozmanité

  Čítať viac
 • Všeobecné 22.07.2011

  Životné prostredie: menšie riziká spojené s nebezpečnými látkami v elektrických a elektronic

  Brusel 20. júla 2011 – Zákaz používania ťažkých kovov a ďalších nebezpečných chemikálií v elektrických a elektronických zariadeniach sa teraz rozšíril na oveľa širšiu škálu výrobkov

  Čítať viac
 • Všeobecné 19.07.2011

  Komisia skúma, či rakúska ARA potláča konkurenciu

  Európska komisia začala formálne protimonopolné konanie z dôvodu obáv, že rakúska spoločnosť ARA môže brániť svojim konkurentom vstúpiť alebo rozšíriť svoju pozíciu na trhu, týkajúceho

  Čítať viac
 • Všeobecné 12.07.2011

  EUROPEN – množstvo odpadov z obalov klesá

  Nová správa vypracovaná organizáciou EUROPEN (Európska organizácia pre obaly a životné prostredie) na základe oficiálnych údajov zverejnených Európskou úniou, informuje o úspešnosti

  Čítať viac