• Všeobecné 06.06.2008

  GARDEN PARTY - Recyklovala sa dobrá nálada

  Garden party spoločnosti NATUR-PACK, ktorá sa uskutočnila 30. mája 2008 v centre oddychu GAUDIUM v Limbachu, sa niesla v športovom duchu a priateľskej atmosfére. Okrem gurmánskych

  Čítať viac
 • Všeobecné 29.04.2008

  NATUR-PACK, a.s. na výstave R.I.S. v Banskej Bystrici

  Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. sa zúčastnila na štvrtom ročníku najväčšej ekologickej výstavy na Slovensku Recyklácia, Inovácia, Separácia (R.I.S.) ktorá sa konala v dňoch 22. až 25. apríla

  Čítať viac
 • Všeobecné 28.04.2008

  Návrh novely vyhlášky č. 210/2005 Z.z.

  Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27.4.2008 zverejnilo na svojej webovej stránke návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.210/2005 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení

  Čítať viac
 • Všeobecné 22.04.2008

  Projekt "Vyčistime si Slovensko"

  Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. je partnerom projektu „Vyčistime si Slovensko“ ktorú vyhlásila ochranárska organizácia Greenpeace spolu s Ministerstvom životného

  Čítať viac
 • Všeobecné 16.04.2008

  Návrh zákona o obaloch

  Ministerstvo životného prostredia SR dňa 16.4.2008 zverejnilo na svojej webovej stránke nový návrh zákona o obaloch, ktorý predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie.

  Čítať viac
 • Všeobecné 13.02.2008

  Hlásenie o plnení záväzných limitov podané

  Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch predložila v zákonnej lehote (13. 2. 2008) Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch

  Čítať viac