Novinky

 • ZELENÝ BOD - rozhodnutie Európskeho Súdu

  19.06.2007 - Európska komisia víta rozhodnutia Súdu prvého stupňa z 24. mája 2007 (súdne prípady č. T-151/01 a T-289-01), v ktorých sa v celom rozsahu zamieta odvolanie podané spoločnosťou čítať viac…

 • NATUR-PACK, a.s. na výstave R.I.S. v Banskej Bystrici

  21.05.2007 - Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. sa zúčastnila na treťom ročníku najväčšej ekologickej výstavy na Slovensku Recyklácia, Inovácia, Separácia (R.I.S.) ktorá sa konala v dňoch 24. až 27. apríla čítať viac…

 • NOVÝ CENNÍK SLUŽIEB - zníženie cien

  21.05.2007 - Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. s účinnosťou od 1.4.2007 pristúpila k zmene cenníka služieb na rok 2007. Zmena oproti predchádzajúcemu cenníku sa týka zníženia cien v komoditách čítať viac…

 • Hlásenie o plnení záväzných limitov podané

  02.03.2007 - Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch predložila v zákonnej lehote (21. 2. 2007) Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch čítať viac…

 • ELEKTROODPAD

  02.03.2007 - Na základe požiadaviek klientov a v rámci poskytovania komplexných služieb svojim klientom sa spoločnosť NATUR-PACK, a.s. rozhodla budovať transparentný systém zabezpečovania čítať viac…

 • DEKLARÁCIA

  13.12.2006 - Významní recyklátori na Slovensku a významné zberové spoločnosti Slovenska prijali spoločnú deklaráciu o úzkej spolupráci pri budovaní systému NATURPACK. Táto deklarácia je prejavom čítať viac…