• Všeobecné 16.11.2021

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Technická odstávka serverov NATUR-PACK

  V termíne od 16.11.2021 od 17:00 hod do 18.11.2021 do 9:00 hod budú z dôvodu technickej odstávky serverov NATUR-PACK nedostupné prístupy do sekcie pre výrobcov a zberové spoločnosti. Ďakujeme za pochopenie.

  Čítať viac
 • Pre obce 11.11.2021

  Medvede vs. odpadové kontajnery 2.: Možnosti zabezpečenia

  NATUR-PACK spracoval ďalšiu reportáž na tému medvede vs. odpadové kontajnery. Druhá časť tejto série je určená pre samosprávy a ďalšie právnické osoby, ktorým vyplýva zo zákona o odpadoch povinnosť realizovať preventívne opatrenia pred vnikaním medveďa hnedého do odpadových kontajnerov.

  Čítať viac
 • Všeobecné 05.11.2021

  Transpozičná novela zákona o odpadoch schválená

  Transpozičná novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “novela“), ktorá bola 2.11.2021 schválená poslancami parlamentu, sa vzťahuje na jednorazové plastové výrobky. Požiadavky vychádzajú priamo zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904.

  Čítať viac
 • Všeobecné 02.11.2021

  NATUR-PACK pokračuje v rozvoji YouTube portálu

  NATUR-PACK pokračuje v rozvoji portálu YouTube prípravou ďalších reportáží zameraných na predchádzanie vzniku odpadov, správe triedenie, ako aj na príklady dobrej praxe z radov výrobcov. Dnes sme natáčali u nášho klienta MOBILONLINE.

  Čítať viac
 • Všeobecné 22.10.2021

  Jesenná odpadárska novela

  Posledný septembrový deň bol schválený zákon č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

  Čítať viac
 • Pre klientov 19.10.2021

  Uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní sporu, ktorý sa týkal „Zeleného bodu“

  OZV NATUR-PACK víta korektné mimosúdne urovnanie nekalosúťažného sporu o informovaní o možnostiach používania ochrannej známky „Zelený bod“ spoločnosťou ENVI - PAK, a. s., ako aj zmenu spôsobu informovania verejnosti o „Zelenom bode“.

  Čítať viac