• Všeobecné 02.04.2020

  Triedený zber v čase koronavírusu

  Oblasť odpadového hospodárstva nie je aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a Vlády SR priamo dotknutá. Ak nepočítame krátke uzatvorenie a znovuotvorenie zberných dvorov, opatrenia sa odpadov dotýkajú najmä nepriamo.

  Čítať viac
 • Pre obce 19.03.2020

  Vyriešime problém s nezazmluvnenými obcami?

  Aj v oblasti odpadového hospodárstva je v súčasnosti témou číslo 1 koronavírus. To však nemení nič na skutočnosti, že dnes (19. marca 2020) je na Slovensku stále takmer 90 obcí s viac ako 85.000 obyvateľmi, ktorí nemajú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). OZV v obci financuje náklady na triedený zber...

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 04.02.2020

  Prečo zostali obce bez organizácií zodpovednosti výrobcov?

  Vo štvrtok (23.1.2020) vydalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tlačovú správu, v ktorej požadujú od Koordinačného centra (KC) pre obaly okamžité riešenie problému s financovaním triedeného zberu v takmer 200 obciach (s 270 000 obyvateľmi), ktoré nemajú zmluvu s OZV.

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 09.12.2019

  Program Zberný dvor bude v roku 2020 učiť deti ako triediť odpad

  V jednom z našich predošlých blogov sme písali o tom, ako sa začala naša spolupráca so spevákom a spisovateľom Branislavom Jobusom na publikácii Zberný dvor. Neskončili sme však iba pri tejto unikátnej ekoknižke.

  Čítať viac
 • Všeobecné 30.10.2019

  Verejnosť a klientov vzdelávame moderne a zážitkovo

  Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK sa dlhodobo a systematicky venuje vzdelávacím aktivitám, a to nielen pre verejnosť a samosprávy, ale aj pre svojich klientov, ktorých zákon o odpadoch nazýva výrobcami.

  Čítať viac
 • Pre klientov 20.09.2019

  Čo je to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)?

  Pod týmto pomerne zložitým názvom sa skrývajú organizácie, ktoré nesú na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť v oblasti kvality triedenia a recyklácie vybraných zložiek komunálnych odpadov na Slovensku.

  Čítať viac