• Všeobecné 03.07.2009

  Čierny utorok v NR SR - novela zákona o odpadoch schválená !!!

  Dňa 30.6.2009 bola v NR SR schválená novela zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Okrem navrhovanej novely zákona sa hlasovalo aj za viacero závažných pozmeňovacích návrhov

  Čítať viac
 • Všeobecné 02.07.2009

  Elektronické podávanie výkazov

  Vážení klienti, na základe Vašich podnetov sme sa rozhodli zaviesť systém elektronického podávania kvartálnych výkazov aj pre oblasť elektrozariadení. Vychádzali sme pritom  z existujúceho

  Čítať viac
 • Všeobecné 27.04.2009

  Systém NATURELEKTRO na výstave PRO EKO

  Kolektívny systém NATURELEKTRO sa zúčastnil na piatom ročníku najväčšej slovenskej výstavy zhodnocovania a recyklácie odpadov s názvom PRO EKO, v minulosti známej ako R.I.S.. Výstava

  Čítať viac
 • Všeobecné 27.03.2009

  Hlásenia výrobcov elektrozariadení podané

  Kolektívny systém NATUR-PACK, a.s. podal dňa 26.3.2009 na Ministerstvo životného prostredia SR hlásenia výrobcov elektrozariadení združených v systéme NATURELEKTRO

  Čítať viac
 • Všeobecné 08.08.2008

  Nová vyhláška k zákonu o odpadoch

  S platnosťou od 15. 8. 2008 vstúpila do platnosti nová vyhláška MŽP SR č. 301/2008 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona

  Čítať viac
 • Všeobecné 08.07.2008

  Nová smernica o odpadoch

  Dňa 17.6.2008 schválili poslanci Európskeho parlamentu novú smernicu o odpadoch. Podľa nej by členské štáty mali do roku 2020 zabezpečiť, aby sa recyklovalo 50% komunálneho

  Čítať viac