• Pre klientov 06.07.2020

  Sú free rideri problémom financovania triedeného zberu?

  V oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov sú tzv. free rideri podnikatelia, ktorí spĺňajú definíciu výrobcu podľa zákona o odpadoch, ale zákonné povinnosti si neplnia.

  Čítať viac
 • Pre klientov 25.06.2020

  Za 6 dní môže dôjsť k bezprecedentnému nárastu recyklačných poplatkov

  Na tejto webovej stránke sa začalo odpočítavanie kedy dôjde k zmene definície komunálneho odpadu v zákone o odpadoch. Podľa uvedeného textu prestanú od 1.7.2020 podnikatelia platiť za vývoz komunálneho odpadu, o ktorý sa budú musieť postarať obce v spolupráci s OZV.

  Čítať viac
 • Pre verejnosť 03.06.2020

  Je vrecový systém lepší ako kontajnerový?

  V týchto dňoch sa v Bratislave hovorí viac ako inokedy o takom obyčajnom slove ako je VRECE. Resp. o zmene v systéme zberu triedených zložiek vo vybraných častiach Bratislavy, ktoré majú charakter Individuálnej bytovej výstavby (ďalej ako “IBV“). Zber odpadov cez kontajnerové stojiská bude nahradený vrecovým zberom, s výnimkou zeleného kontajnera na sklo.

  Čítať viac
 • Všeobecné 13.05.2020

  Zákon o odpadoch musí platiť pre všetkých rovnako. Aj pre výrobcov novín a časopisov

  Začiatkom tohto roka (január!) sa to začalo. Zopár spoločností (zákon o odpadoch ich volá výrobcovia) si povedalo, že bez ohľadu na to, že je to protiprávne konanie, nepodpíšu zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a nebudú uhrádzať recyklačné poplatky, z ktorých sa hradí triedenie a recyklácia odpadov zozbieraných v slovenských obciach a mestách.

  Čítať viac
 • Pre klientov 07.05.2020

  Prečo nie sú recyklačné poplatky nastavené správne?

  "Poplatky v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) nie sú nastavené správne a neodzrkadľujú environmentálne dopady používaných materiálov." "Ako ukazujú údaje od OZV z iných európskych krajín, prax v zahraničí je odlišná."

  Čítať viac
 • Pre klientov 14.04.2020

  Rozšíri sa portfólio neobalových výrobkov od 1.7.2020?

  OZV NATUR-PACK požiadala MŽP SR 15.1.2020 listom o stanovisko k objasneniu definície komunálneho odpadu pre neobalové výrobky, ktorá má začať platiť od 1.7.2020. Otázky boli rozdelené do dvoch okruhov s doplnením o otázky, s ktorými sa stretávame v praxi.

  Čítať viac