• Všeobecné 31.05.2010

  Nové limity pre zhodnotenie elektroodpadu

  Dňa 15.5.2010 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 206/2010 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2005 Z.z. , ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu

  Čítať viac
 • Všeobecné 06.04.2010

  Hlásenia výrobcov elektrozariadení podané

  Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. podala dňa 31.3.2010 na Ministerstvo životného prostredia SR hlásenia výrobcov elektrozariadení združených v systéme NATURELEKTRO

  Čítať viac
 • Všeobecné 03.03.2010

  Certifikáty ISO

  Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. začiatkom roka 2010 úspešne zaviedla a certifikovala systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004

  Čítať viac
 • Všeobecné 22.12.2009

  Potvrdenie o zápise do Registra kolektívnych organizácií

  V súvislosti s novelou zákona o odpadoch, ktorá vyžaduje aj novú registráciu všetkých kolektívnych organizácií zabezpečujúcich zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu si Vás dovoľujeme

  Čítať viac
 • Všeobecné 25.11.2009

  NATUR-PACK, a.s na kongrese Deň odpadového hospodárstva

  Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. sa zúčastnila na piatom ročníku najväčšieho odborného kongresu v odpadovom hospodárstve "Deň odpadového hospodárstva 2009“, ktorý sa uskutočnil dňa

  Čítať viac
 • Všeobecné 23.11.2009

  Mapa zberných miest

  V súvislosti s nedávnou novelou zákona o odpadoch v časti elektrozariadenia sme sa rozhodli priniesť pre Vás a Vašich spotrebiteľov internetovú aplikáciu zameranú na vyhľadanie

  Čítať viac